A73

Waarschuwingsbericht

Submissions for this form are closed.
zondag, 1 april, 2012 - 13:08 tot woensdag, 30 mei, 2012 - 13:08

Veel mensen ervaren geluidsoverlast door de A73. Zij maken zich zorgen over het toegenomen verkeer en de daardoor verhoogde fijn stofbelasting.
Helaas is het asfalteren van de snelweg tussen Heumen en Nijmegen met ZOAB alweer uitgesteld. In september 2012 wordt de snelheid verhoogd naar 130 km/uur. Het geluid en fijn stof zullen alleen maar toenemen. De afrit Malden is onveilig in de spits. Bij een verhoogde snelheid is het wachten op ongelukken.
De nieuwe werkgroep A73 in Malden voert samen met Nijmegen - Dukenburg actie met als doel minder geluidsoverlast door de A73. Middelen daartoe zijn onder andere versneld “fluisterasfalt” aanbrengen en verlagen van de snelheid op de A73.
De gemeenten Heumen en Nijmegen ondersteunen de burgerinitiatieven en hebben onlangs een brief naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, de 2e kamer en Rijkswaterstaat gestuurd.
Hieronder kunt u adhesie betuigen: