Algemene Ledenvergadering

dinsdag, 10 april, 2012 - 20:23

Op dinsdag 10 april vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van wijkplatform Hoogenhof plaats. De vergadering begint om 20.00 uur en de locatie is basisschool de Tovercirkel.

Op de agenda staan algemene platformzaken. Aan de orde komen onder andere de verslagen over 2011, en de begrotingen 2012 en 2013 en jaarplan 2012/2013. U kunt de vergaderstukken downloaden via de links onderaan dit bericht.

Verder besteden we extra aandacht aan 3 in 2012 gestarte projecten, namelijk 't Grind, het hondenlosloopterrein en de geluidsoverlast van de A73.

We hebben Pieter Oude Egberink en Valentijn Stronks bereid gevonden ons bestuur te komen versterken. 

 

Het jaarplan 2012/2013 wordt dit jaar na de pauze behandeld, omdat we extra aandacht willen schenken aan drie in 2012 gestarte projecten, namelijk

  1. ’t Grind – De gemeente gaat samen met Oosterpoort, de bewoners en het wijkplatform in 2012 het opknappen van ’t Grind aanpakken.
  2. Hondenlosloopterrein – Doel is het verwezenlijken van een hondenlosloopterrein langs de Jan Ludenlaan tussen Diederikpad en het fietspad Hoogenhofseweg waar honden kunnen rennen en spelen en waardoor er minder overlast van loslopende honden in de rest van de wijk is.
  3. Geluidsoverlast van de A73. - Doel is het verminderen van de geluidsbelasting van de A73 op onze wijk.

Deze projecten worden {kort} toegelicht door iemand uit het projectteam en we vinden het belangrijk dat wijkbewoners ook hun ideeën inbrengen. We nodigen nadrukkelijk wijkbewoners uit om aan deze gedachtewisseling deel te nemen.

Er zijn ook nog een aantal lopende projecten waar ook in 2012 aan gewerkt wordt, zoals: gladheidsbestrijding, verkeerssituatie Broeksingel, diverse verkeersknelpunten in de wijk, etc.

Vergaderstukken:

Agenda
1. Verslag ledenvergadering 26 april 2011
2. Jaarverslag 2011 Wijkplatform Hoogenhof
3. Financieel verslag 2011
6. Begroting 2013
7. Jaarplan 2012/2013 in hoofdlijnen

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met onze secretaris (secretaris@wijkplatformhoogenhof.nl ) opnemen.