Bomen planten op 15 november a.s. langs het Maas Waalkanaal

In onze gemeente vinden we het belangrijk om ieder kind op de basisschool de kans te geven om een boom te planten gedurende zijn of haar tijd op de basisschool. Gedurende het jaar zoeken we projecten waar kinderen bij het planten van bomen betrokken kunnen worden. Op de boomfeestdag, woensdag 22 maart jl. hebben kinderen van groep 5 en 6 van de Tovercirkel tezamen met een bestuurslid van ons wijkplatform, 14 bomen geplant aan de Oosterkanaaldijk, bij het viaduct. Aan de kanaalzijde konden we toen nog geen bomen planten. Dit wordt nu alsnog uitgevoerd, er worden nog 20 bomen geplant. Het planten vindt plaats op woensdagochtend 15 november a.s.. De burgemeester, mevrouw Mittendorff, plant samen met groep 5 en 6 de bomen aan. We starten vanaf negen uur op de Tovercirkel en lopen dan naar de Oosterkanaaldijk. We verwachten rond 10.30 uur klaar te zijn. Ouders zijn van harte welkom om mee te helpen bij het planten.