Digitaal Dorpsplein Malden – wij gaan ervoor!

Op dinsdagavond 8 juli hebben wij – de initiatiefnemers voor een digitaal dorpsplein in Malden- besloten om verder gaan.

De succesvolle informatieavond op 23 juni, de enthousiaste reacties en de mogelijke kans dat de aangevraagde startsubsidie bij de gemeente in oktober wordt gehonoreerd is voldoende motivatie om door te gaan met de verkenningstocht.

Malden kiest voor “ons kent ons”-principe

Wij kiezen voor het “ons kent ons”-principe en de gefaseerde aanpak inclusief professionele ondersteuning welke Mijn buurtje biedt. Naast het ruilen en gezamenlijk delen van spullen en diensten ligt de focus ook op elkaar nog beter leren kennen en vinden binnen het dorp en voor elkaar zorgen. Dat geldt voor het (nog beter) zichtbaar maken van activiteiten en voorzieningen in de wijken en binnen Malden.

Vervolgstappen

De kans op succes wordt steeds groter als Maldenaren meehelpen en wanneer de financiering structureel kan worden gedekt. Drie acties worden nu in gang gezet: het werven van vrijwilligers, de subsidieaanvraag aanvullen op verzoek van de gemeente en organisaties benaderen om een structurele bijdrage te vragen in financiën of middelen om dit project te steunen. Na de zomervakantie worden de plannen verder uitgewerkt. Wij nemen dan ook contact op met diegenen die nu al hebben aangegeven ons te willen helpen.

Meer informatie

Bezoek regelmatig www.wijkplatformhoogenhof.nl of neem contact met ons op via digipleinmalden@gmail.com of 06 19 54 43 55

Zie ook het verslag van deze avond.

Initiatiefnemers Digitaal Dorpsplein Malden:
Anke van de Lockant, Marijke van Winsum-Westra, Roos Fiselier, Lettie Kusters-van de Zand, Pieter Oude Egberink, Rob Schuurman