Honden losloopveld Hoogenhof

Vanuit de wijk kwamen regelmatig meldingen binnen over het honden-losloopveld. Omdat het veld al een paar jaar in gebruik is was het wijkplatform benieuwd wat er echt leefde. In dat kader is in september een flyer voor hondenbezitters, met verzoek tot informatie, op het losloopveld opgehangen.

De gedachte was dat wellicht een aantal punten rond de jaarlijkse “NL Doet” actie opgepakt konden worden.

Via de mail zijn een aantal reacties binnen gekomen. Zie onderstaande voor een samenvatting:

 1. 7 reacties vroegen om een bankje
 2. 6 reacties vroegen om een prullenbak
 3. 1 reactie vroeg om gratis zakjes
 4. 3 reacties vroegen om verlichting via een zonnecollector
 5. 2 reacties vroegen om goed sluitende poorten zodat honden er niet onderdoor kunnen kruipen
 6. 2 reacties vroegen om een waterpunt
 7. 3 reacties vroegen om een bordje met uitleg over de regels
 8. 1 reactie suggereerde om hondenpoep op te ruimen
 9. 2 reacties vroegen om een picknicktafel
 10. 4 reacties vroegen om een speeltoestel voor honden of een vijvertje
 11. 1 reactie suggereerde een nieuw poepveld ter hoogte van de Rijksweg 176
 12. 7 reacties vroegen om een betere toegankelijkheid voor rolstoelen, oplossing van het modderige pad
 13. 2 reacties vroegen om frequenter maaien in verband met teken

De mondelinge reacties komen redelijk overeen met degene die via mail gereageerd hebben. Deze reacties zijn niet in de tabel vastgelegd.

Vervolg actie

Het wijkplatform wil de belangrijkste punten (meest gemelde reacties) in 2017 oppakken. Vooral de reactie van een aantal rolstoel- en scootmobiel bezitters met honden over de toegankelijkheid staat hoog op het wensenlijstje.

 

Samenwerking gemeente

Om een en ander te kunnen doen is een eerste constructief gesprek met de gemeente gevoerd. Direct zijn al concreet alle onderdelen besproken met het onderstaande resultaat:

 • De grote werkzaamheden (verlichting, toegang, waterpunt) kunnen, in projectvorm, ingediend worden bij het initiatievenfonds van de gemeente. Na goedkeuring zouden ze dan uitgevoerd kunnen worden.

 • De kleine dingen (spelen honden, verbeteren poortjes, bankje) kan het wijkplatform als NLdoet actie aanmelden. Met vrijwilligers uit de buurt kunnen we dit zelf verbeteren. Benodigde boomstammen om speeltoestellen voor de honden of een bankje te maken kunnen (opgaaf grote en aantal) we bij de gemeente vragen (indien voorhanden).

 • De maaifrequentie (langs de asfaltweg) wordt bij het standaard beheer en onderhoud in het bestek opgenomen. De gemeente gaat na of er, in teek-intensieve periodes, 2x meer gemaaid kan worden.

 • Bordjes, afvalbak en regels voor het veld worden opgenomen bij het uitwerken van het nieuwe hondenbeleid dat dit jaar vorm wordt gegeven. Onze punten worden direct meegenomen.

We zijn blij met de uitgebreide medewerking van de gemeente. Het lijkt erop dat we bijna alles kunnen gaan realiseren.

Vervolg acties:

Wijkplatform:

 • Aanvraag NLdoet

 • Aanvraag initiatievenfonds gemeente

Gemeente

 • Extra maaien in maaibestek

 • Prullenbak en bord opnemen in hondenbeleid

 

Voor de wijkplatform acties zoeken we nog vrijwilligers. Wil je mee organiseren, mee denken en/of meedoen, meld je dan bij aan bij het wijkplatform (secretaris@wijkplatformhoogenhof.nl) ! Alle hulp is welkom!

Namens het wijkplatform,

Yvonne Menten (coordinator van deze activiteit).