Honden losloopveld Hoogenhof verder aangekleed

Op 11 maart 2017 is op het honden losloopveld in de wijk Hoogenhof gewerkt aan het verder aankleden van het honden losloopveld.

Met subsidie van het Oranjefonds en met materialen van de gemeente hebben wijkbewoners in het kader van NLDoet een honden-trimbaan gemaakt en een bankje geplaatst. Met vereende krachten is in een paar uur tijd gegraven, zijn er palen geslagen en zijn er betonnen funderingen gestort om de trimbaan te realiseren. 

Een aantal maanden geleden is er een inventarisatie gemaakt van de wensen die hondenbezitters die gebruik maken van het honden losloopveld graag gerealiseerd zouden willen hebben. Een overzicht van de wensen is besproken met de gemeente, subsidie is aangevraagd voor aan te schaffen spullen en er is een aantal wijkbewoners bereid gevonden samen een aantal van de besproken wensen te realiseren. 

Naast een mooi resultaat was het een plezierig samenzijn met mede-wijkbewoners.

Wij nodigen u allen uit een kijkje te nemen op het honden losloopveld.