Informatieavond over energiebesparing en duurzame energie

Investeren in energiebesparende maatregelen is goed voor het wooncomfort én de portemonnee. Met de huidige subsidieregelingen is de investering nóg voordeliger! Om de inwoners te informeren organiseert de gemeente Heumen op 14 maart een informatieavond over energiebesparing en de subsidies die hiervoor beschikbaar zijn. Graag nodigen wij u als wijkbewoner uit voor deze informatieavond.

Op dit moment is er subsidie beschikbaar voor onder meer isolerende maatregelen, zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Op die avond wordt er meer verteld over de regelingen en mogelijkheden. Aansluitend kunt u op de informatiemarkt terecht bij lokale en regionale ondernemers voor informatie over specifieke energiebesparende maatregelen in uw situatie.

De avond vindt plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis aan Kerkplein 6 te Heumen, en u bent vanaf 19.00 uur van harte welkom.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur Inloop met koffie en thee
19.15 uur Welkom en inleiding door Henk van den Berg, wethouder milieu gemeente Heumen
19.30 uur Subsidieregeling ISDE door Sjef Michels, Avalon Advies
19.45 uur Loket Duurzaam Wonen, door Jos van der Lint, Loket Duurzaam Wonen
20.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
20.15 uur Informatiemarkt duurzame maatregelen
21.30 uur Einde

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op deze boeiende avond.