Jeu de Bouletoernooi in de Hoogenhof 8 oktober jongstleden

Ferd en Petra, bestuursleden van het wijkplatform Hoogenhof en enkele wijkbewoners Toon van Haren en Ruud Payens, organiseerden een Jeu de Boules toernooi op 8 oktober jl. Iedereen in de wijk werd uitgenodigd om van 14.00 uur tot 16.30 uur mee te doen. Een groep enthousiaste inwoners van onze wijk hadden gevolg gegeven aan deze oproep en speelden drie partijen. De puntentelling werd nauwkeurig bijgehouden en men was zeer fanatiek. Ook werd er goed gelet op de spelregels, die van te voren naar iedereen toegezonden waren.

Het is een ideale sport die door vrijwel iedereen beoefend kan worden. Echter oefening baart kunst, zo waren er fanatieke spelers die een goede prestatie neer zetten, maar ook de ongeoefende spelers brachten het met hun team er goed vanaf.

Deze wedstrijd was georganiseerd voor de gezelligheid en om met elkaar nader kennis te maken, maar zeker ook om actief bezig te zijn. De prijsuitreiking vond plaats rond 16.30 uur en onder het genot van een hapje en drankje werden de winnaars gefeliciteerd. De wisselbeker mocht Ruud Payens met zijn team in ontvangst nemen. Daarna volgde de tweede prijs die het team van Bart de Hingh in de wacht sleepte en derde prijs ging naar het team van Wiel Hendrikx, maar omdat iedereen uitstekend gespeeld had ontvingen de anderen een mooie eremedaille.

Voor een foto-impressie verwijzen we u door naar hier

Na dit succes zijn we zeker van plan om dit in 2018 weer te organiseren.