Status boombeheer aan de Oosterkanaaldijk

Hierbij informeren wij u over de aanplant-werkzaamheden van 20 bomen aan de Oosterkanaaldijk. In december 2016 hebben wij het uitvoeringsplan uiteengezet voor de bomen en omgeving van de Oosterkanaaldijk, wat samen met enkele bewoners is gemaakt. Dit voorjaar zijn tijdens de boomfeestdag samen met kinderen van de basisschool De Tovercirkel en een bestuurslid van het wijkplatform reeds 14 bomen geplant, in de omgeving van het Diederikpad.

Vanaf maandag 25 september starten we met voorbereiden van de volgende 20 bomen. De aannemer gaat boomgaten maken en deze opvullen met bomengrond. De bomen (lindes en iepen) planten we enkele weken later, omdat deze vanaf november pas geleverd kunnen worden. We vragen de kinderen van de Tovercirkel om weer te helpen met planten.

De beuken zijn ook gecontroleerd op veiligheid, waarbij helaas een vijftal beuken een sterk verminderde conditie hebben. Daarvoor zal eerst kapvergunning worden aangevraagd, deze bomen gaan we daarna ook vervangen.

Wij houden u van de voortgang op de hoogte.