Update werkzaamheden Keersluis Heumen door RWS

In een brief die binnenkort huis-aan-huis verspreid zal worden, laat Ellen Witvoet, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat Maaswerken ons het volgende weten.

De werkzaamheden aan de keersluis zijn in volle gang. De komende tijd zal er naast de werkzaamheden aan de keersluis zelf gewerkt worden aan twee zaken. Ten eerst wordt de rest van de waterkant onderzocht op explosieven en deze worden zo nodig geruimd. Ten tweede zal een verontreinig van het bouwterrein door een gespecialiseerd bedrijf worden gesaneerd. Verder zal Besix voortaan ook op zaterdag werken, aan werkzaamheden die naar verwachting geen overlast zullen opleveren.

Begin dit jaar startte aannemingsbedrijf Besix in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken met de bouw van de nieuwe keersluis in Heumen. Sinds die tijd is er al ontzettend veel gedaan. Er is een tijdelijke dijk aangelegd die tijdens de bouw van de keersluis de waterkerende functie overneemt. De damwanden voor de bouwkuip, voor de geleidewerken en voor de stromingsdichte constructies zijn geplaatst. De bouwkuip is ontgraven en het onderwaterbeton is gestort.

Daarnaast is al een groot deel van het explosievenonderzoek en het ruimen van explosieven, die zijn achtergebleven na de Tweede Wereldoorlog, uitgevoerd. De komende tijd wordt nog de waterkant onderzocht en geruimd. De vaargeul wordt namelijk uitgegraven om de doorvaart van grotere (klasse Vb) schepen mogelijk te maken. De gevonden explosieven worden vervolgens door de Explosieven-dienst veilig geruimd. Natuurlijk worden bij deze werkzaamheden alle veiligheids-maatregelen in acht genomen, zodat er voor zowel de werknemers als omwonenden geen gevaarlijke situaties kunnen optreden. Langs de waterkant zal mede in dit verband tijdelijk een scherm van containers worden geplaatst om de werkzaamheden nog verder af te schermen.

Naast niet gesprongen explosieven is op het bouwterrein ook een verontreiniging aangetroffen. Deze verontreiniging zal door een gespecialiseerd bedrijf in de komende weken worden gesaneerd.

Zoals u ziet, is er al veel bereikt. Maar er moet nog veel gebeuren. Om op planning te blijven, zal Besix voortaan ook op zaterdagen werken. Hierbij zullen naar verwachting echter geen werkzaamheden plaatsvinden die hinder of overlast voor u als omwonende zullen opleveren.

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het loket Maaswerken van Rijkswaterstaat. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 0800-8002 of via mail: loket@maaswerken.nl