Verkeersregels die gelden voor de snelfietsroute Maas Waalpad

Tijdens onze laatste algemene ledenvergadering in april 2018 zijn er door wijkbewoners vragen gesteld over de verkeersveiligheid van de snelfietsroute.

Het bestuur heeft de opmerkingen meegenomen en voorgelegd aan de gemeente Heumen, vervolgens heeft men besloten de verkeersregels nog eens te publiceren.

Ook voor onze wijkbewoners is het belangrijk nogmaals kennis te nemen van de verkeersregels die gelden voor het Maas-Waalpad. Leest u daarom onderstaande verkeersregels nog eens rustig door.

Heeft u vragen hierover neemt u dan contact op via secretaris@wijkplatformhoogenhof.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.


Verkeersregels Snelfietsroute MaasWaalpad

Eind 2017 is een deel van de snelfietsroute ‘MaasWaalpad’ aangelegd. Het gaat om het gedeelte vanaf de Scheidingsweg, Witteweg, Bosweg, Kuilseweg, Middelweg en Lindenlaan. Het pad is inmiddels alweer een half jaar in gebruik. Met de komst van deze snelfietsroute is er een nieuwe verkeerssituatie ontstaan. Graag informeren wij u hierover.

Fietser heeft voorrang

Het uitgangspunt van de snelfietsroute is dat de gebruiker met een directe verbinding van A naar B gaat. Dit betekent dat de fietser op de snelfietsroute voorrang heeft. Er is één uitzondering; alleen bij de kruising met de Scheidingsweg heeft de fietser geen voorrang. Op de andere kruisingen, Groesbeekseweg in Malden, de Ringbaan en Lindenlaan in Molenhoek, heeft het verkeer op de fietsroute dus wel voorrang! Dit is aangegeven met markeringen en verkeersborden en ook met de rode kleur van het asfalt. Bovendien liggen de kruisingen iets hoger waardoor het extra opvalt. Voor automobilisten die de snelfietsroute kruisen, is het van belang dat zij vaart minderen en voorrang verlenen bij het naderen van het kruispunt!

Middelweg ‘auto te gast’

De Middelweg is onderdeel van de snelfietsroute en is heringericht als een zogenaamde fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens autoverkeer is toegestaan. De auto is te gast en dient zich aan het fietsverkeer aan te passen. De toegestane snelheid op de Middelweg is maximaal 30 kilometer per uur en geldt voor alle weggebruikers. Om de functie van fietsstraat te verduidelijken worden er borden geplaatst met de aanduiding ‘fietsstraat, auto te gast’.   

Tevens heeft het verkeer op de Middelweg voorrang op alle aansluitende wegen. De aansluitingen van de zijwegen zijn uitgevoerd als een uitrit-constructie. Hierbij geldt de regel dat u als bestuurder, bij het uitrijden van de uitrit, al het overige verkeer voor moet laten gaan. Dus ook als u van rechts komt!

Respect voor elkaar

Verkeersveiligheid valt of staat bij het rijgedrag van de verkeersdeelnemer. Helaas hebben wij geconstateerd dat in de praktijk  niet alle verkeersdeelnemers zich houden aan de voorrangregels. Op een aantal punten nemen wij aanvullende maatregelen. Een voorbeeld daarvan is dat op het kruispunt Ringbaan stopborden zijn geplaatst. Dit betekent dat de (auto)bestuurder die het bord nadert, moét stoppen en voorrang moét verlenen aan alle bestuurders op de snelfietsroute. We doen een oproep aan iedereen om rekening met elkaar te houden en de verkeersregels in acht te nemen. Iedere verkeersdeelnemer heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid.