Agenda Ledenvergadering Wijkplatform Hoogenhof 18 mei 2010