Algemene Leden Vergadering 2019

Op 9 april 2018 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van het wijkplatform Hoogenhof plaats op basisschool de Tovercirkel aan de Zwerfkei 59 te Malden. Aanvang 19.15 uur.

Aansluitend wordt er een informatieavond georganiseerd waarbij energiebesparende maatregelingen, duurzame energie en de financiering centraal staan en wordt er een energiescan van een woning uit de wijk besproken. Boeiende onderwerpen die wij graag met u bespreken.

Om te kunnen inschatten hoeveel deelnemers we op die avond kunnen verwachten, is het prettig als u zich aanmeldt via secretaris@wijkplatformhoogenhof.nl.

U bent van harte welkom.

Bijgevoegd vindt u relevante stukken voor de ALV en de flyer over de energie-informatieavond.