algemene ledenvergadering

dinsdag, 14 april, 2015 - 20:00 tot 23:00

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats op dinsdag 14 april. De vergadering begint om 20.00 uur en de locatie is basisschool de Tovercirkel.

Voor de pauze komen algemene platformzaken, zoals verslag vorig jaar, algemeen en financieel jaarverslag, jaarplan en begroting, en bestuur aan de orde. De vergaderstukken zijn onderaan deze aankondiging te vinden.

Na het verplichte gedeelte en een pauze willen we met jullie van gedachten wisselen over de geluidsbelasting van de Jan Ludenlaan en de A73 op onze wijk. Wij hebben het een en ander uitgezocht en zijn benieuwd naar jullie ideeën. Hierover is binnenkort elders op deze website informatie te vinden.

Bestuurswisselingen

Jan Fleuren, in het bestuur sinds de oprichting van het wijkplatform, heeft besloten om af te treden als bestuurslid. De tweede bestuurstermijn van Marijke van Winsum-Westra is verstreken. Marijke heeft besloten om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen.
De eerste bestuurstermijn van Pieter Oude Egberink is verstreken. Hij stelt zich voor nog een bestuurstermijn verkiesbaar.
We hebben drie wijkbewoners bereid gevonden om het bestuur te versterken.
- Yvonne Menten is al enige tijd bezig om zich te orienteren op het bestuurswerk.
- Petra Thijssen, die al ervaring heeft opgedaan in ons WPH, beraadt zich op een taak in het bestuur.
- Kees Velenturf is voor ons een nieuw gezicht, maar we zijn erg dat hij wil toetreden tot ons bestuur.
Mocht je ook interesse hebben om een taak in het bestuur op je te nemen: we gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te verkennen!

Wijkzaken op agenda zetten en meewerken

Wil je niet in het bestuur, maar zelf een ‘wijkzaak’ voor 2015 op de agenda zetten, laat het ons zo snel mogelijk weten. Wil je dat een voorgesteld project ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt, meldt u dan aan om mee te werken. Jouw hulp is zeer welkom!

Vergaderstukken

Agenda Algemene Ledenvergadering

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering april 2014

Jaarverslag 2014

Financieel verslag 2014

Jaarplan 2015-2016

Begroting 2015

Begroting 2016