Bouw 2e keersluis Heumen

Bouw  2e keersluis Heumen

In het Maas-Waalkanaal ten noordoosten van Heumen wordt naast de bestaande sluis een nieuwe keersluis gebouwd. Daarmee wordt er op het water tweerichtingsverkeer mogelijk. Bij hoogwater sluiten de deuren en fungeert het complex als schutsluis en hoogwaterkering voor het Maas-Waalkanaal. Aannemer Besix is gestart met de voorbereidingen van de bouw van de sluis.

Zoals op bijgaande foto’s te zien is zijn er al voorbereidingen getroffen.

Een keersluis moet voorkomen dat het achterland overstroomt bij extreem hoogwater. De nieuwe keersluis bij Heumen is een op het oog robuuste en betrouwbare oplossing.

De beweging en de besturing zijn zeer ingewikkeld. Voor de betrouwbaarheid zijn bepaalde onderdelen in het mechanisme twee- of driemaal uitgevoerd. Als er een onderdeel uitvalt, neemt een ander onderdeel de taak over. Mocht er toch iets misgaan dan kan de sluisdeur op eigen zwaartekracht nog naar beneden.

Indien u interesse heeft in het ontwerp of nog andere vragen heeft, dan kunt u altijd dit melden via onze website.