Contact Dichterbij / Integratie in de wijk

  Leerlingen uit de bovenbouw en leerkrachten van De Tovercirkel zijn op bezoek geweest bij de 2 locaties van Dichterbij. In totaal zijn er 150 kinderen bij betrokken. Op deze manier hebben zij een idee wie er ook in de wijk wonen. Dit contact is tot stand gekomen via Sandra Haerkens, medewerker van Dichterbij en lid van de commissie.

Een bewoner van een Dichterbij-locatie  was ook deelnemer aan de HOF-markt.

In de vergadering van 15 sept 2010 heeft Annemieke Beekers, geestelijk verzorger binnen Dichterbij, voor onze commissie een presentatie verzorgd over het project Evenwicht. Dit project heeft als doel de communicatie van Dichterbij met de buitenwereld, ouders en wijk te stimuleren.

Over en weer hebben we ervaringen uitgewisseld. We beraden ons wat we hier met de ervaringen elders, kunnen doen.