Controle bomen op veiligheid

In de afgelopen maanden zijn de bomen in onze gemeente gecontroleerd op veiligheid. Een bomenexpert heeft de bomen bekeken en aangegeven dat er verschillende bomen gekapt moeten worden. Die bomen zijn gemerkt met een oranje kleur en worden de komende weken gekapt.

Bij een aantal kastanjebomen heerst de kastanjebloedingsziekte. Dit is te zien aan de bast, waar roestbruine vlekken ontstaan die vloeistof afgeven. De boom kan nog volledig in bloei staan, terwijl van binnenuit de cellen zijn aangetast. Van deze zieke bomen kunnen takken vallen wat natuurlijk gevaarlijk is. Daarnaast zijn er essen aangetast door de essentaksterfte, wat leidt tot het afsterven van deze bomen. Ook zijn er bomen door droogte in slechte conditie.

Broedseizoen

Onze gemeente kreeg vragen over het kappen van deze bomen vanwege het broedseizoen van de vogels. Natuurlijk controleren wij de bomen en directe omgeving vooraf op nesten. Dat is in een boom heel goed te zien. Als er een nest in zit, kappen we nog niet, maar proberen we de boom veilig te houden door bijvoorbeeld maar één tak te snoeien. Het gaat uiteindelijk om de veiligheid van de omgeving.

Nieuwe bomen planten

In de omgeving waar de bomen gekapt worden, komen nieuwe bomen terug. Dat gebeurt in de winterperiode.