Digitaal dorpsplein voor gemeente Heumen start dankzij financiële steun

Malden – 14 januari 2015. Dankzij een donatie uit het Coöperatiefonds van Rabobank Rijk van Nijmegen en toekenning van gemeentelijke subsidie kan in april gestart worden met een digitaal dorpsplein in gemeente Heumen.

“Financiële steun en uitbreiding van onze initiatiefgroep met een kartrekker waren voor ons belangrijke voorwaarden om verder te gaan met ons project. Die financiële steun hebben we met de donatie van 2.500 euro en de 8.530 euro subsidie van de gemeente. Wij zijn ook erg blij dat Robert van Haeren ons gaat helpen om dit initiatief te realiseren.  We starten in april met het opleiden van buurtverbinders. Voor de zomer is ons digitaal dorpsplein een feit wat ons betreft”, aldus Anke van de Lockant, namens de initiatiefgroep.

De donatie uit het Coöperatiefonds wordt gebruikt om mensen op te leiden als buurtverbinders. Zij gaan buurtbewoners en organisaties enthousiasmeren om actief mee te doen. Ook helpen ze buurtgenoten bij het gebruik van het platform en verbinden ze mensen met elkaar. Het digitaal dorpsplein is bedoeld om elkaar te helpen, om spullen te ruilen of te delen, om elkaar (nog beter) te leren kennen tijdens activiteiten in de buurt.

Vervolgstappen

Wij gaan nu actief buurtverbinders werven en een nieuwe stichting oprichten. De kans op succes wordt steeds groter als wij acht buurtverbinders binnen de gemeente Heumen vinden en de financiering ook structureel kan worden gedekt.

Meer informatie

Klik hier voor een uitgebreider profiel van de buurtverbinder en het artikel “Wij willen Heumen nog leuker maken”. Dit artikel verscheen eind november in de Wij-krant van de gemeente Heumen.

Bezoek regelmatig www.wijkplatformhoogenhof.nl of neem contact met ons op via digipleinmalden@gmail.com of 06 19 54 43 55.

Hartelijke groet,

Initiatiefnemers Ons digitaal dorpsplein:

Anke van de Lockant, Marijke van Winsum-Westra, Roos Fiselier, Pieter Oude Egberink, Robert van Haeren en Lettie Kusters- van de Zand