Grondwaterverontreiniging Hoogenhof

zondag, 20 februari, 2011 - 19:46

Geen actieve sanering grondwater Hoogenhof.

 De grondwaterverontreiniging in Hoogenhof werd ongeveer tien jaar geleden vastgesteld. Hij is veroorzaakt door een inmiddels verdwenen wasserij aan de Rijksweg te Malden. Daar bevond zich een zinkput waarin chemische schoonmaakmiddelen werden gedumpt die zich later in het grondwater verspreidden. In 2002 werd er een saneringsplan voor opgesteld, maar dat is nooit uitgevoerd omdat er te weinig politieke steun voor te vinden was.

 Sindsdien is de situatie gewijzigd. De pluim van de vervuiling beweegt zich langzaam in de richting van het kanaal. Hij is intussen ook losgekomen van de bron, de zinkput, waaruit hij ontstond. De verwachting is dat hij over ongeveer 30 jaar in het kanaal zal zijn uitgestroomd. Uit metingen is bovendien komen vast te staan, dat de nu nog bestaande concentraties van vervuiling in de vijvers in Hoogenhof geen onaanvaardbare risico’s meer vormen.

 Enkele commissieleden van de commissie grondgebiedzaken van het wijkplatform Hoogenhof hebben plaatsgenomen in de projectgroep, waarin ook onder andere de provincie en de gemeente, Rijkswaterstaat, het waterschap vertegenwoordigd waren.  Intensief hebben allen zich over deze zaak gebogen. De projectgroep heeft het advies gegeven af te zien  saneringsmaatregelen te treffen.

De keuze is gevallen op monitoring.

Te zijner tijd worden de bewoners van Hoogenhof nog verder over deze zaak geïnformeerd.

Ook de commissie grondgebiedzaken van het wijkplatform Hoogenhof houdt de zaak nauwlettend in de gaten. Indien er belangrijke gegevens ons worden aangereikt zullen wij dit vermelden op deze website.