Herinrichting Speeltuin Grote Loef

De afgelopen tijd is er door de gemeente druk gewerkt om een schets te maken voor de herinrichting van het speelterrein bij de Grote Loef, gebaseerd op de vele reacties die ontvangen zijn.

Deze schets is in te zien via de website van het Wijkplatform Hoogenhof.

U kunt uw reacties tot uiterlijk 6 juni 2022 melden bij de gemeente aan Mw. A Jansen, email Ajansen@heumen.nl.

Vervolgens worden de reacties geïnventariseerd  en wordt gekeken welke aanpassingen er mogelijk zijn aan de schets. Natuurlijk dient er rekening gehouden te worden met de veiligheidsmaatregelen.

Wij zien graag uw reactie tegemoet.

Bestuur Wijkplatform Hoogenhof