Herstelplan beplanting in de Beukenlaan aan de Oosterkanaaldijk

Ter hoogte van de wijk Hoogenhof en bedrijfsterrein Sluisweg stonden tien beuken die een slechte conditie hadden. Deze bomen hadden veel dood hout in de kroon en tijdens de storm van 18 januari jl. zijn er ook takken uitgebroken. Dit is niet wenselijk voor de veiligheid.

Omdat de bomen beeldbepalend zijn, is een omgevingsvergunning voor kap nodig. Deze procedure duurt minimaal acht weken en dat werd niet wenselijk geacht in verband met de veiligheid. Bovendien mag er in maart niet gekapt worden omdat het dan broedseizoen is. Daarom is een versnelde procedure ingezet, door een aanvraag voor een noodkap te doen. Het college van B & W heeft daarvoor toestemming gegeven.

De te kappen bomen stonden verspreid over de dijk. Vorig jaar zijn er al 23 nieuwe bomen geplant. Ook dit najaar gaan we 10 nieuwe bomen planten. De overige beuken worden gesnoeid en jaarlijks geïnspecteerd. Omdat beuken gevoelig zijn voor zon op de stam, gaan we enkele stammen die door de kap van de bomen in de zon komen te staan bedekken met doek.