Initiatiefgroep Ons digitaal dorpsplein stopt

De initiatiefgroep Ons digitaal dorpsplein heeft besloten om zichzelf per 1 juni 2015 op te heffen. Hiermee stopt haar project om een digitaal dorpsplein voor de gemeente Heumen op te richten.

"We hadden graag het initiatief afgerond met een feitelijk digitaal dorpsplein voor onze gemeente. Helaas is het een realistische constatering dat wij dit met onze capaciteit nu niet kunnen bereiken. Mogelijk hebben we anderen geïnspireerd en komt er een doorstart in de toekomst. De tijd zal het leren", aldus initiatiefneemster Anke van de Lockant.

In de afgelopen maanden is de initiatiefgroep om diverse redenen gereduceerd tot twee personen. Verschillende pogingen om versterking te vinden hebben niet tot het benodigde succes geleid. De overgebleven initiatiefnemers hebben geconcludeerd dat het nog te verrichten werk niet op een acceptabele manier te verenigen is met hun gezins- en werkverplichtingen.

Trots op wat is bereikt
In het najaar van 2013 is de initiatiefgroep opgericht. Het eerste idee was een ruilwebsite. In anderhalf jaar tijd heeft de groep haar ambities verder ontwikkeld en een breder doel gesteld: een digitaal dorpsplein voor de gemeente Heumen als platform om buurtbewoners, ondernemers, professionele en vrijwilligersorganisaties nog beter met elkaar te verbinden. Anke: “Elkaar ontmoeten, spullen en nieuws in de buurt met elkaar delen, elkaar helpen, informeren, meepraten over en meedoen in de buurt. Daar gaat het om. We zijn trots op het bereikte resultaat.”

Het digitaal dorpsplein is gebaseerd op het mijnbuurtje.nl concept dat al een commercieel basis-platform biedt. Er is veel bereikt.

  • Er is een door de gemeente Heumen en het Rabobank Coöperatiefonds gesubsidieerd plan;
  • Er is een uitgewerkt (maar nog niet getekend) contract met mijnbuurtje.nl;
  • Er zijn conceptstatuten voor de oprichting van de benodigde stichting;
  • Er is steun en hulp toegezegd door de werkconferentie Zorg en Welzijn met medewerking van verschillende zorg- en welzijnsinstanties actief in de gemeente Heumen;
  • Er zijn (potentiële) buurtverbinders en anderen die aangeboden hebben te helpen;
  • Er is draagvlak voor dit initiatief gecreëerd. Dit blijkt o.a. uit de grote opkomst tijdens de informatieavond op 22 april en uit de succesvolle  besloten facebook groep Malden Ontmoet elkaar. Deze groep is door de initiatiefgroep opgericht en heeft nu ruim 660 leden die actief met elkaar spullen ruilen, delen etc.  

De initiatiefgroep bedankt iedereen die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor dit initiatief. 

Informatie over het initiatief
Informatie over Ons digitaal dorpsplein is nog te vinden op http://wijkplatformhoogenhof.nl/category/rubrieken/digitaal-dorpsplein.