Ombouw naar duurzame verlichting in onze wijk

Eind 2015 heeft de gemeenteraad gekozen voor ombouw naar duurzame verlichting. Uitgangspunten bij deze keuze waren: veiligheid, energieverbruik, duurzaamheid, goed functioneren en kosten efficiëntie. In de eerste helft van 2016 is hiervoor een vervangingsplan opgesteld.

Locaties vervanging

In onze wijk worden op de Grote Loef, Broeksingel en Zwerfkei de bestaande draagconstructies vervangen door duurzame dimbare-led constructies. Deels worden hierbij ook de lichtmasten vervangen, nieuwe bijgeplaatst of verplaatst naar een andere locatie.

Energiebesparing

De openbare verlichting verbruikt in genoemde straten dan gemiddeld 55 procent minder energie. Het verlichtingsniveau wordt verbeterd en wit licht wordt toegepast om de sociale veiligheid te verhogen.