Speelterreinen in de wijk Hoogenhof

De gemeente Heumen gaat haar traditionele openbare speelplekken de komende jaren omvormen naar natuurlijk spelen. Dit omvormen vindt gefaseerd plaats. Alleen speelplekken met afgekeurde toestellen worden veranderd. De bewoners aan Het Halster, de Basalt en de Kreytacker (de speelplekken die verouderd zijn)  zijn hierover geïnformeerd. De omwonenden hebben daarop contact gezocht met de gemeente en het wijkplatform. Inmiddels heeft ons  bestuur informatie ingewonnen. Hieruit blijkt dat de gemeente in samenspraak met de bewoners de speelterreinen wil veranderen.  Ondertussen hebben er  al diverse gesprekken plaatsgehad met de gemeente en omwonenden. Gezamenlijk wordt naar een invulling van de terreinen toegewerkt. De eerste gesprekken zijn daarbij als positief ervaren. Inmiddels zijn er voor de Basalt en de Kreytacker al voorstellen neergelegd die u kunt vinden op onze site. Binnenkort hopen wij ook de plannen voor Het Halster en uiteindelijk de definitieve plannen van de betreffende speelplaatsen op onze site te kunnen publiceren. 

SO Park Basalt, Malden