Stremming Maas-Waalkanaal

Het gehele Maas-Waalkanaal is sinds 29 december 2016 tussen de sluis van Heumen en de sluis van Weurt gestremd, doordat de stuw bij Grave door een aanvaring is beschadigd.

Bij nader inzien is de stuw zeer ernstig beschadigd, zowel boven als onder water. Hierdoor is het waterniveau een paar meter in de Maas gedaald. Dit is ook gebeurd in het Maas-Waalkanaal omdat de Maas door de open sluizen bij Heumen in directe verbinding staat met dit kanaal.

Rijkswaterstaat heeft inmiddels de sluisdeuren bij Heumen gesloten en pompen bij de sluiskolk in Heumen geplaatst, waardoor Maaswater naar het Maas-Waalkanaal overgeheveld kan worden en daar het gedaalde waterpeilniveau weer kan stijgen. Op 8 januari is het peil van het Maas-Waalkanaal weer tot 7.9m NAP gestegen en hierdoor kan de scheepvaart weer op kleine schaal gebruik maken van het Maas-Waalkanaal. Het gestrande containerschip Cornelis-R was op zondagochtend 8 januari om 9.00 uur de eerste die het Maas-Waalkanaal verliet richting de Waal. Sinds dit tijdstip is het peil in het Maas-Waalkanaal hoog genoeg om weer te schutten in de sluis bij Weurt en komt het scheepvaartverkeer weer langzaam op gang.