Voorgenomen werkzaamheden aan bomen en plantsoenen aan de Zwerfkei

De gemeente Heumen deelt ons mede dat er werkzaamheden zullen plaatsvinden aan de bomen en plantsoenen aan de Zwerfkei nr. 1 t/m 10 te Malden. De gemeente heeft de wens om de entree van de wijk op te knappen.

Er staan momenteel acht grote bomen die de groei van de heesters beperken. Omdat de bomen dicht op elkaar staan en nog breder en hoger worden, gaat men nu vier van de acht bomen kappen, om en om. Op die plek worden er nieuwe bomen geplant namelijk de Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ met een kleinere kroon. Daarnaast wordt er een laagbloeiende heester gepland in de plantvakken.

Na enkele jaren kunnen de overige vier eiken dan ook vervangen worden. In de bijlage ziet u een plattegrond van de te kappen bomen.

Het voornemen is om de werkzaamheden begin 2019 uit te voeren.