Wel of geen geluidsscherm op de brug over het Maas-Waal kanaal?

In de vergadering van de Commissie Grondzaken van de gemeente Heumen is de plaatsing van een extra geluidsscherm op de brug over het Maas-Waal kanaal aan de orde gekomen. De gemeenteraad heeft eerder besloten om de plaatsing van een verlengd geluidsscherm aan de Heumense kant van de Jan J. Ludenlaan aan te besteden. Door dit scherm zou de geluidsoverlast van de Ludenlaan op de nieuwbouw in Heumen verder afnemen. Als dat mogelijk is, waarom dan niet voor de Hoogenhof, waar voor een deel van de woningen de geluidsbelasting al hoger ligt dan voor de Heumense kant. Details van de effecten van zo'n geluidsscherm staan in onderstaande kaartjes. Hieruit blijkt dat het effect van een geluidsscherm beperkt is tot woningen vlak in de buurt van zo'n scherm. In de Hoogenhof zullen er ongeveer 5 woningen merkbaar van profiteren. Uit de eerdere berekeningen, op deze website gepubliceerd, blijkt dat ten minste een even grote vermindering van de geluidsbelasting kan worden bereikt door het aanbrengen van stil asfalt op de Ludenlaan. Van die vermindering profiteren veel meer woningen dan van een geluidsscherm. Geluidschermen zijn duur, in verhouding tot asfalt. Asfalt moet regelmatig onderhouden worden, en aanbrengen van stil asfalt kan worden gecombineerd met onderhoud aan de weg.

Voor de eenvoudige burger is het simpel. Als je geld wil uitgeven voor het verminderen van geluid, doe het dan zo, dat er zoveel mogelijk mensen van profiteren.

Een probleem is dat de Ludenlaan een provinciale weg is. De provincie Gelderland heeft een actieplan voor vermindering van geluidsbelasting. Echter, omdat er veel meer woningen in Gelderland zijn die met een veel grotere geluidsbelasting kampen dan de huizen in de Hoogenhof, komt de provincie pas in actie bij een geluidsbelasting van meer dan 63 dB(A). Dat levert een politieke puzzel op voor onze bestuurders. 

Co van Winsum is uitgenodigd voor de vergadering van de Commissie Grondzaken van 29 september a.s. om een toelichting te geven op deze en eerdere berekeningen